כתבה על מנכ"ל ומייסד Highdele

בית ספר חדש המכשיר את הסטודנטים לעבור מבחני הסמכה…

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו