מגמת הסייבר

כיתות ז’-יב’

מטרת התוכנית

להכשיר נערים ונערות בישראל בתחום המחשבים
והסייבר, ע”י הקניית כישורי מחשב ומיומנויות טכנולוגיות
מתקדמות עוד לפני גיל גיוס.*
בסיום התוכנית לתלמידים תהיה האפשרות והמוכנות
לגשת למבחני הסמכות סייבר מקצועיות בעלות שם
ומוניטין בתעשיית ההייטק.**

מפת המסלולים