מגמת הסייבר

כיתות ז'-יב'

מטרת התוכנית

להכשיר נערים ונערות בישראל בתחום המחשבים
והסייבר, ע"י הקניית כישורי מחשב ומיומנויות טכנולוגיות
מתקדמות עוד לפני גיל גיוס.
בסיום התוכנית לתלמידים תהיה האפשרות והמוכנות
לגשת למבחני הסמכות סייבר מקצועיות בעלות שם
ומוניטין בתעשיית ההייטק.

מפת המסלולים

כחול - פתוח להרשמה